نکات حائز اهمیت در خصوص انتخاب و استفاده لولا ها

نکات حائز اهمیت در خصوص انتخاب و استفاده لولا ها

نکات حائز اهمیت در خصوص انتخاب و استفاده لولا ها

با توجه به اینکه نگهدارنده وزن درب لولا می باشد و در صورت افتادگی لولاها، درب کارایی خود را در هنگام حریق از دست خواهد داد، اهمیت انتخاب نوع، تعداد و جایگذاری لولا ها بسیار بالا می باشد.

طبق بند 6.4.3.1.1 استاندارد NFPA80-2019 درب های تا ارتفاع 1.52 متر حداقل دو عدد لولا نیاز دارد و درب هایی که از این ارتفاع تجاوز کنند به ازای هر 76 سانتیمتر یک عدد لولا اضافه میشود. تمامی درب های تولید شده در شرکت سالیان درب ماندگار مطابق با همین استاندارد می­باشد:

تعداد لولای مورد نیازارتفاع درب
20 تا 160 سانتیمتر
3162 تا 251 سانتیمتر
4253 تا 312 سانتیمتر
4314 تا 376 سانتیمتر

کانال تلگرام واتس اپ اینستاگرام