Hospital Doors

Hospital Doors


سالیان درب ماندگار تولید کننده انواع درب های اتوماتیک و بادبزنی بیمارستانی می باشد. درب بادبزنی بیمارستانی ( درب ضد حریق بیمارستانی ) برای مکان های پرتردد که نیاز به باز و بسته شدن لنگه در از دو طرف می باشد مانند اتاق عمل و بخش های مربوط به آن در بیمارستان ها و هم چنین مکان های پر رفت و آمد در ساختمان های عمومی استفاده می شوند .


شرکت سالیان درب ماندگار
SALIAN DOOR MANDEGAR

988633554321 +

Order Form

Dimensions (cm)
Divisions

Hospital Doors

Telegram Whatsapp Instagram