سامانه اصالت کالا

شما میتوانید با وارد کردن کد رهگیری مندرج بر روی پلاک درب ، گواهی اصالت کالای خود را جستجو کنید.